Grębocin, kujawsko-pomorskie

23 104 zł | Dom | 94,05 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 23 104 zł
 • Miasto: Grębocin
 • Powierzchnia: 94,05 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 246 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 2 310 zł
 • Numer oferty: 302808X709176339
 • Termin wpłaty wadium: 05-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 181/2023, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 45113


Syndyk masy upadłości x, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 674/20, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 3/16 w spadku po Axw skład którego weszła nieruchomość położona w miejscowości Grębocin, gm. Nowe Brzesko, powiat proszowicki, stanowiąca działkę nr 143/6, o pow. 753 m2 , zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 94,05 m2 powstała z działki nr 143/2.
Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach.

Treść księgi jest niezgodna ze stanem faktycznym. W księdze wieczystej nie został ujawniony dział w spadku po zmarłej
Iwonie Stąpor w drodze, którego wyłączne prawo własności działki nr 143/6 nabył Andrzej Stąpor na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny, z dnia 5 października 2003 r.
Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com. Są również dostępne w kancelarii syndyka
mieszczącej się przy ul. Szachowej 1 lok. 862 w Warszawie,
tel. 22 333 73 53, e-mail: [email protected].
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 23.103,87 zł. Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy
składać lub wysłać pocztą do dnia 5 października 2023 r., do kancelarii syndyka przy ul. Szachowej 1 lok. 862,
04-894 Warszawa. W tym terminie należy także wpłacić wadium w wysokości 2.310 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 27 1090 1056 0000 0001 4497 8669.

Image things

Osielsko, kujawsko-pomorskie

590 031 zł | Działka | 0.1599 ha.

 • cena: 590 031 zł
Image things

Sulnowo, kujawsko-pomorskie

563 150 zł | Działka | 1 ha.

 • cena: 563 150 zł
Image things

Nieszawa, kujawsko-pomorskie

351 000 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 351 000 zł
 • 351 000 za m2