Ostrożany, podlaskie

101 535 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 76,10 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 101 535 zł
 • Miasto: Ostrożany
 • Powierzchnia: 76,10 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 1 334 zł
 • Ulica: Ostrożany 34
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 154 zł
 • Numer oferty: 302756X709054555
 • Termin wpłaty wadium: 23-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE
O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości lokalowych stanowiących lokal mieszkalny:
 nr 2 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 32 położonym w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn wraz z
udziałem w gruncie w działce o nr geod. 627.
 nr 7 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 34 położonym w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn wraz z
udziałem w gruncie w działce o nr geod. 620.
Przedmiot zbycia:
 lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 32 położony w obrębie Ostrożany gm.
Drohiczyn usytuowany na I kondygnacji (parterze), składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju,
łazienki, wc, przynależnej piwnicy o powierzchni użytkowej 50,74 m² z piwnicą przynależną do lokalu
o powierzchni 3,20 m² wraz z udziałem we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w części ułamkowej stanowiącej 5394/53889 całej
powierzchni działki o nr geod. 627 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X -
cena wywoławcza wynosi – 58 358,00 zł
 lokal mieszkalny nr 7 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 34 położony w obrębie Ostrożany gm.
Drohiczyn położony na I kondygnacji (parterze), składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki,
wc, przynależnej piwnicy, o powierzchni użytkowej 76,10 z piwnicą przynależną do lokalu
o powierzchni 11,70 m² wraz z udziałem we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w części ułamkowej stanowiącej 8780/87500 całej
powierzchni działki o nr geod. 620 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X -
cena wywoławcza wynosi – 101 535,00 zł
Opis nieruchomości:
 Budynek mieszkalny nr 32 jednoklatkowy, trzykondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej,
w całości podpiwniczony. Liczba lokali mieszkalnych: 12. Brak balkonów. W piwnicy jest pralnia,
suszarnia, była kotłownia, pompownia, skład opału, i komórki lokatorskie. Dach wyremontowany,
docieplony, pokryty papą. Budynek po termomodernizacji, docieplony. Stolarka okienna PCV. Wejście
do klatki schodowej zadaszone, pokryte blachą powlekaną. Instalacje: elektryczna, wodociągowokanalizacyjna, c.o ze zbiornika propan-butan. Rozkład mieszkania funkcjonalny. Mieszkanie
niezamieszkałe, pustostan. W korytarzu na ścianach panele dekoracyjne pcv oraz zabudowa z szafy
wnękowej i szafek podsufitowych wiszących. Sufity obłożone kasetonami. Na podłodze gumoleum. W
łazience ściany do wysokości lamperii wyłożone glazurą, dalej tynkowane i malowane. Sufit tynkowany,
malowany. Na podłodze płytki terakoty. Wyposażenie pomieszczenia to wanna, muszla klozetowa wc,
grzejnik żeliwny. Wykończenie i wyposażenie łazienki niezadawalające, widoczne uszkodzenia glazury,
terakoty, odpadająca, zawilgocona farba, zawilgocona podłoga. W kuchni ściany i sufit tynkowane i
malowane. W kącie kuchennym roboczym na ścianach glazura do wysokości lamperii z
wyprowadzonym kranem. Na podłodze gumoleum. Na suficie i ścianach widoczne zawilgocenie i
zagrzybienie. W pokojach ściany i sufity tynkowane i malowane, na podłodze gumoleum. Farba
zniszczona, miejscami złuszczona, brak listew przypodłogowych. Lokal mieszkalny wyposażony w
grzejniki żeliwne żeberkowe. Stolarka okienna pcv, parapety lastryko malowane. Drzwi wewnętrzne
płytowe, zewnętrzne nowe o wzmocnionej konstrukcji. Instalacje: elektryczna, wod. kan., gazowa. Lokal
do remontu. Instalacja elektryczna do wymiany.
 Budynek mieszkalny nr 34 wybudowany w 1985 r. Liczba lokali mieszkalnych: 12. Budynek
dwuklatkowy, trzykondygnacyjny, wykonany w technologii OWT, w całości podpiwniczony. Dach kryty
papą. Konstrukcja loggi prefabrykowana. Stolarka okienna PCV. Drzwi zewnętrzne aluminiowe.
Instalacje: elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna, c.o ze zbiornika propan-butan. Mieszkanie
niezamieszkałe, pustostan. W części wejściowej korytarza na ścianach do wysokości lamperii panele
dekoracyjne pcv, wyżej tapeta, w dalszej części korytarza ściany tapetowane. Sufit tynkowany,
malowany. Podłoga z płytek pcv. W kuchni ściany i sufit obłożone panelami pcv. Na podłodze płytki pcv.
W kuchni zlewozmywak. W trzech małych pokojach podłogi wyłożone wykładziną dywanową, a sufity
tynkowane i malowane. W pokoju dużym na podłodze panele pcv, sufit obłożony kasetonami. Ściany
pokoi wytapetowane. Miejscami tapeta zniszczona, porwana i odstaje od ścian. W łazience ściany
wyłożone panelami pcv, a podłoga wykładziną linoleum. Sufit tynkowany, malowany. W pomieszczeniu
wc na podłodze i ścianach do wysokości lamperii płytki ceramiczne. Wyżej ściany i sufit tynkowane i
malowane. Pomieszczenie wyposażone w muszlę klozetową. Wykończenie i wyposażenie pomieszczeń
w stanie niezadawalającym. Lokal mieszkalny wyposażony
w grzejniki żeliwne żeberkowe. Stolarka okienna pcv, parapety drewniane. Drzwi wewnętrzne płycinowe,
przeszklone. Drzwi zewnętrzne płycinowe, od środka wygłuszone skają na gąbce. Instalacje:
elektryczna, wod. kan., gazowa. Stan techniczny lokalu niski. Lokal do remontu. Instalacja elektryczna
do wymiany.
Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drohiczyn zatwierdzonym
uchwałą Nr XXXI/222/13 z dnia 26.11.2013 r. Rady Miejskiej w Drohiczynie i ogłoszonym w Dz. Urz.
Województwa Podlaskiego dnia 13.12.2013 r. pod pozycją 4474 działki o nr geod. 627 i 620 określone są jako
21.MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na
wniosek i koszt kupującego.
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.
Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest uchwała nr 131/762/22 Zarządu Powiatu
Siemiatyckiego z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz
uchwała nr 163/920/23 Zarządu Powiatu siemiatyckiego z dnia 11 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia
czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomości przeznaczone do zbycia uchwałą nr
131/762/22 z dnia 31 października 2022 roku.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych na terenie gminy
Drohiczyn, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego. który przeprowadzono w dniu 24 lutego 2023 r.
zakończył się wynikiem negatywnym.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych na terenie gminy
Drohiczyn, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego. który przeprowadzono w dniu 12 maja 2023 r.
zakończył się wynikiem negatywnym.
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości lokalowych położonych na terenie gminy
Drohiczyn, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego. który przeprowadzono w dniu 11 sierpnia 2023 r.
zakończył się wynikiem negatywnym.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej na konto Starostwa
Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w
Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki,
zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia 23 października 2023 roku.
W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości, pozostałym osobom wadium zwraca się
w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.
Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów
Piłsudskiego 3 w pok. 202 II piętro,
w dniu 27 października 2023 roku o godz:
 11:00 lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 32 położonym w obrębie Ostrożany
gm. Drohiczyn wraz z udziałem w gruncie
w działce o nr geod. 627.
 12:00 lokal mieszkalny nr 7 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 34 położonym w obrębie Ostrożany
gm. Drohiczyn wraz z udziałem w gruncie
w działce o nr geod. 620.
Cena nieruchomości sprzedawanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty
zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym
miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym ukaże się w Gazeta Polska Codziennie oraz zostało
wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Miejskim w
Drohiczynie, a także na:
 http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
 http://siemiatycze.pl/
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Bliższe informacje dotyczące przetargu, można uzyskać w pok. 118 siedziby Starostwa Powiatowego, tel.: /
085/ 65 66 543.
INFORMACJA DO PRZETARGU
Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
1) dowód wpłaty wadium,
2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
3) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899
ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4) złożyć pisemne oświadczenie, że zgłoszeniodawca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno -
prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
5) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w
oryginale w dniu przetargu.
6) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości
prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie
nieruchomości.
7) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON
spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do
działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
8) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak
również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.
9) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również
wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
10) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie
współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę
ustaloną w przetargu.
11) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.
12) Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego
zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
13) Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania przetargu.
14)Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców.
STAROSTA
mgr Marek Bobel

Image things

Nurzec Stacja, podlaskie

5 807 zł | Działka | 0.49 ha.

 • cena: 5 807 zł
Image things

Słobódka, podlaskie

180 000 zł | Działka | 0.9951 ha.

 • cena: 180 000 zł
Image things

Klichy, podlaskie

27 600 zł | Działka | 0.46 ha.

 • cena: 27 600 zł