Chróścina Nyska, opolskie

80 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,17 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 80 000 zł
 • Miasto: Chróścina Nyska
 • Powierzchnia: 49,17 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 627 zł
 • Ulica: Ogrodowa 10
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 000 zł
 • Numer oferty: 302726X708984295
 • Termin wpłaty wadium: 19-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości NR POSTĘPOWANIA:
1011/KNO/ 749 /2023
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00 w dniu 24.10.2023r., pok. nr 342, w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13.
Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 14:00 dnia 19.10.2023r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13.
Przedmiot przetargu:
zbycie w trybie nieograniczonego przetargu prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego
w Chróścinie przy ul. Ogrodowej 10, województwo opolskie, o powierzchni użytkowej 49,17 m2
wraz z powierzchnią przynależną 9,20 m2 oraz udziałem wynoszącym 2150/10000 części w
częściach wspólnych budynków oraz w prawie własności gruntu oznaczonego ewidencyjnie jako
działka nr 838/1 AM-3 o powierzchni 0,3257 ha, obręb Chróścina
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia
nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III
KW sprzedawanej nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5 do
Regulaminu.
Lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X , w której właścicielem nieruchomości w udziale 2150/10000
wpisana jest spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako pozostali
współwłaściciele wpisani są właściciele wyodrębnionych lokali.
Cena wywoławcza: 80 000,00 zł netto
Wadium: 8 000,00 zł
Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 1 000,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony
podatek VAT o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego
naliczenia

Image things

Trzeboszowice, opolskie

230 000 zł | Mieszkanie | 79,22 m2

 • cena: 230 000 zł
 • 2 903 za m2
Image things

Kamień Śląski, opolskie

660 000 zł | Działka | 1.9 ha.

 • cena: 660 000 zł
Image things

Jamy, opolskie

41 000 zł | Działka | 0.08 ha.

 • cena: 41 000 zł