Kuropatnik, dolnośląskie

71 067 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2023 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie z siedzibą przy Bolka I Świdnickiego 7, 57-100 Strzelin, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Ks.S.Michalaka 14, Kuropatnik, 57-100 Strzelin , dla której SĄD REJONOWY STRZELIN V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Udział w 1/2 w : Działki gruntu nr 26/1 AM-1 o powierzchni 600,00 m2 Budynku mieszkalnego o powierzchni 132,78 m2, który składa się z parteru i poddasza użytkowego. Na parterze znajdują się trzy pokoje, przedpokój i łazienka, poddasze zawiera pokój, dwa przedpokoje i kuchnie. Budynku gospodarczego

Suma oszacowania wynosi 106 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71 067,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 10 660,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: SANTANDER Bank Polska S.A. 41 1090 2431 0000 0006 1600 0148.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Skokowa, dolnośląskie

68 000 zł | Działka | 0.08 ha.

  • cena: 68 000 zł
Image things

Złoty Stok, dolnośląskie

111 300 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 99,82 m2 | 1 piętro

  • cena: 111 300 zł
  • 1 115 za m2
Image things

Wiązów, dolnośląskie

78 600 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,56 m2 | 1 piętro

  • cena: 78 600 zł
  • 1 653 za m2