Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Rajec Poduchowny, Rajec Poduchowny

80 267 zł | Dom | 105,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Rafał Komar Kancelaria Komornicza nr V w Radomiu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 3845/21 w dniu 27-10-2023 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom, sala XIV, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości, której właścicielem jest położonej przy Rajec Poduchowny 76,Rajec Poduchowny, 26-613 Jedlnia-Letnisko, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu (adres: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600 Radom) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Rajec Poduchowny gm Jedlnia-Letnisko, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 4.313/11 i pow. 0,1162 ha. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową stanowiącą ulicę Kozienicką. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostąjącym, częściowo podpiwniczonym. Budynek drewniany, częściowo domurowany, z dachem dwuspadowym pokryty, blachą. Powierzchnia budynku wynosi 105,00 m2, powierzchnia zbudowy dobudowanych pomieszczeń wynosi 22,00 m2. Na nieruchomości ponadto zlokalizowany jest murowany budynek gospodarczy (nr 1), jednokondygnacyjny, wykorzystywany jako garaż jednostanowiskowy i pomieszczenie gospodarcze, o pow. zabudowy 25m2 oraz budynek gospodarczy - drewniana szopa (nr 2) o pow. zadbuwoy 21 m2 oraz dostawiony murowany budynek gospodarczy (nr 3) jednokondygnacyjny o pow. zabudowy 9,8 m2. Budynki gospodarcze w złym stanie technicznym. Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 120.400,00 zł. Cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi: 80.266,67 zł. Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 12.040,00 zł. (w/w suma oszacowania uwzględnia fakt obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym - dożywotnią i nieodpłatną służebnością osobistą mieszkania na rzecz , polegająca na prawie zajmowania przez nich na mieszkanie całego domu mieszkalnego znajdującego się na działce 313/11 objętej tą księgą wieczystą w dotychczasowym zakresie wraz z prawem swobodnego korzystania z podwórka) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię przelewem na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Kielcach 28102026290000940202832921, w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika czynnej codziennie w godz. 7.30 - 15.30, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajdować się będzie w aktach egzekucyjnych złożonych w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 120 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 80 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 12 040,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Radomiu ul. Warszawska1, 26-600 Radom.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kielcach 28 1020 2629 0000 9402 0283 2921.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Image things

Karczew, mazowieckie

4 100 000 zł | Działka | 2.6497 ha.

  • cena: 4 100 000 zł
Image things

Radziejowice, mazowieckie

11 317 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 11 317 zł
Image things

Radom, Borki

267 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,90 m2 | 3 piętro

  • cena: 267 500 zł
  • 5 585 za m2