Inowrocław, kujawsko-pomorskie

133 333 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,97 m2 | 3 piętro

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Inowrocławiu

Magdalena Anna Dudzic

Kancelaria Komornicza, Staszica 67,  Inowrocław,   88-100 Inowrocław

tel. 052 3550022 / fax. 052 3550022

Sygnatura: Km 1624/22 i inne
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Magdalena Dudzic na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2023r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul.Prezydenta Gabriela Narutowicza 42 w sali nr 19, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 44,97m2 składającego się z 3 pokoi i kuchni, łazienki z WC i przedpokoju wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 2,90m2,  należącego  do dłużnika: s
położonego: 88-100 Inowrocław, ul.Łokietka 4/81,
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych: Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .
(Adres spółdzielni:  ul.Kopernika 7, 88-100 Inowrocław)
dla którego Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Inowrocławiu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X  
Suma oszacowania wynosi 200 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    133 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 000,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Inowrocławiu 25 10201505 0000 0702 0070 1243 ( tytułem "Wadium KW 77742/7" albo gotówką w kasie kancelarii ul. Staszica 67, Inowrocław najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg).

W dniu 9-10-2023r. można oglądać nieruchomość od godz. 17:30 do godz.17:50.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Magdalena Anna Dudzic


Historyczne ceny

Image things

Inowrocław, kujawsko-pomorskie

196 667 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 50,70 m2 | 3 piętro

  • cena: 196 667 zł
  • 3 879 za m2