Suwałki, podlaskie

162 300 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,74 m2 | 1 piętro

- 60 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 162 300 zł
 • Miasto: Suwałki
 • Powierzchnia: 59,74 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 2 717 zł
 • Ulica: Korczaka 1A
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 21 640 zł
 • Numer oferty: 302584X708651731
 • Termin wpłaty wadium: 17-10-2023 - Co to znaczy?

OpisKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Marta Milewska

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 875662470 / fax. 875662470

Sygnatura: MM Km 722/18   

          OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska w sprawach egzekucyjnych: Km 722/18, Km 1340/17, Km 288/18, Km 522/18, Km 649/18, Km 898/18, Km 899/18, Km 962/18, Km 1063/18, Km 1133/18, Km 1209/18, Km 1296/18, Km 1390/18, Km 401/19, Km 409/19, Km 491/19, Km 901/19, Km 1269/19, Km 834/20, Km 836/20, Km 1233/20, Km 1584/20, Km 30/21, Km 1084/21, Km 2202/21, Km 780/22, Km 914/22, Km 1339/22, Km 2272/22, Km 479/23, Km 480/23, Km 1194/23, Km 1234/23, GKm 1/19, GKm 4/19, GKm 8/19, GKm 17/19, GKm 28/19, GKm 29/19, GKm 34/19, GKm 35/19, GKm 40/19, GKm 98/19, GKm 2/20, GKm 14/20, GKm 15/20, GKm 39/20, GKm 44/20 na podstawie art. 986[4] § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godz. 09:00 w dniu 20.10.2023 r. na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 34, położonego na I piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Korczaka 1A w Suwałkach, o powierzchni 59,74 m.kw. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 8,57 m.kw. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność x.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 27.10.2023 r., o godz. 14:00.
Wartość szacunkowa w/w nieruchomości wynosi 216 400,00 zł.
Cena wywołania w/w nieruchomości wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 162 300,00 zł.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 12.10.2023 r., o godz. 09:00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oczacowania, to jest 21 640,00 zł. Rekojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika nr 89 9359 0002 0021 2139 2000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Opis nieruchomości:
- lokalizacja - miasto Suwałki, dzielnica Centrum, ulica Korczaka, lokalizacja ogólna bardzo dobra, ścisłe centrum miasta. Zwarta strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dostępność komunikacyjna dobra. Uzbrojenie terenu - energia elektryczna, wodociąg miejski, sieć kanalizacyjna, ciepłownicza. Zagospodarowanie terenu dobre, niewielki parking przy budynku,
- opis budynku - lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym, V kondygnacji, całkowicie podpiwniczonym. Konstrukcja budynku - konstrukcja mieszana, ściany murowane, stropy prefabrykowane żelbetowe, stropodach wentylowany, kryty papą, rok budowy 1979. Stan techniczny budynku dobry, elewacja po modernizacji,
- opis lokalu - powierzchnia użytkowa lokalu według danych spółdzielni 59,74 m.kw. Kondygnacja - I piętro. Struktura mieszkania: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój. Pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 8,57 m.kw. Elementy wykończeniowe lokalu: stolarka okienna profil pcv. Stolarka drzwiowa płytowa, do dużego pokoju zlikwidowany otwór drzwiowy. Podłogi - w pokojach panele podłogowe, w przedpokoju, kuchni, łazience i WC terakota, na balkonie płytki gres. Okładziny ścian - tynki cementowo - wapienne, w dużym pokoju bez szpachlowania, w łazience glazura, w kuchni glazura, w przedpokoju okładziny z płytek ozdobnych, w WC płytki kamienne. Standard elementów wykończeniowych zróżnicowany, dwa małe pokoje, przedpokój, łazienka po remoncie kapitalnym. Kuchnia i duży pokój bez remontu. Dobra funkcjonalność lokalu.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.                                        Komornik Sądowy Marta Milewska

Historyczne ceny

Image things

Suwałki, podlaskie

375 000 zł | Działka | 0.135 ha.

 • cena: 375 000 zł
Image things

Suwałki, podlaskie

480 000 zł | Działka | 0.6857 ha.

 • cena: 480 000 zł
Image things

Suwałki, podlaskie

2 540 000 zł | Działka | 2.4611 ha.

 • cena: 2 540 000 zł