Warszawa, Śródmieście

329 250 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,14 m2 | 6 piętro

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 329 250 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 30,14 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 10 924 zł
 • Ulica: Marszałkowska 140
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 6
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 43 900 zł
 • Numer oferty: 302582X708647047
 • Termin wpłaty wadium: 17-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy-Śródmieścia

Ryszard Moryc

Kancelaria Komornicza, Boya-Żeleńskiego 4a,  Warszawa,   00-621 Warszawa

tel. 226280734 / fax. 224123295

Sygnatura: Km 1102/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1102/21 w dniu 18-10-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z siedzibą przy Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, sala 539, odbędzie się pierwsza licytacja:


- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest xk   położonego przy  ul. Marszałkowska 140/139, 00-061 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Al.Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny usytuowany jest na VII kondygnacji (6 piętrze) budynku posiadającego osiem kondygnacji naziemnych i jedną kondygnację podziemną. W podziemnej części budynku znajdują się komórki lokatorskie. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 30,14 mkw. Lokal składa się z kuchni, pokoju, łazienki i przedpokoju. Z prawem własności lokalu związany jest udział w wysokości 3/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Do lokalu nie przylega balkon. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Suma oszacowania wynosi 439 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 329 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 43 900,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Marszałkowska 82, Warszawa, 00-517 Warszawa można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 
Data oględzin Godziny oględzin
12.10.2023 16:00 - 16:30

 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 4 w Warszawie 32 1020 1042 0000 8502 0196 6340.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Ryszard Moryc


Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Włochy

501 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 63,70 m2 | 3 piętro

 • cena: 501 000 zł
 • 7 865 za m2
Image things

Warszawa, Żoliborz

299 625 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,14 m2 | 2 piętro

 • cena: 299 625 zł
 • 6 945 za m2
Image things

Warszawa, Wola

122 667 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 54,40 m2

 • cena: 122 667 zł
 • 2 255 za m2