Rosnowo, zachodniopomorskie

103 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,74 m2 | 2 piętro

- 66 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 103 500 zł
 • Miasto: Rosnowo
 • Powierzchnia: 62,74 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 1 650 zł
 • Ulica: Rosnowo 7
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 13 800 zł
 • Numer oferty: 302581X708644705
 • Termin wpłaty wadium: 16-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Karol Cygert

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 7-9/104, Koszalin, 75-028 Koszalin

tel. 94 34 777 90 / fax. 94 34 777 91

Sygnatura: Km 5456/19

www.koszalin-komornik.pl

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2023 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie VIII Wydzial Cywilny, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Zx, położonej przy Rosnowo 7/14, 76-042 Rosnowo, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny składający się z: trzech pokoi, kuchni i łazienki z wc. i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,74 m2,do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne piwnica o powierzchni 12,46 m2

Suma oszacowania wynosi 138 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 13 800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (962 kpc). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 81 2030 0045 1110 0000 0403 0840.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karol Cygert


Historyczne ceny

Image things

Drzonowo, zachodniopomorskie

150 745 zł | Działka | 0.63 ha.

 • cena: 150 745 zł
Image things

Rusinowo, zachodniopomorskie

199 919 zł | Działka | 0.1113 ha.

 • cena: 199 919 zł
Image things

Rusinowo, zachodniopomorskie

240 042 zł | Działka | 0.1337 ha.

 • cena: 240 042 zł