Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Inowrocław, kujawsko-pomorskie

77 250 zł | Mieszkanie | 20,93 m2 | 2 piętro

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Inowrocławiu

Magdalena Anna Dudzic

Kancelaria Komornicza, Staszica 67,  Inowrocław,   88-100 Inowrocław

tel. 052 3550022 / fax. 052 3550022

Sygnatura: Km 330/23
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Magdalena Dudzic na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-10-2023r. o godz.10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul.Narutowicza 42 w sali nr 19, odbędzie się pierwsza licytacja  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 20,93m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 2,18m2.
należącego  do dłużników: xt
położonego: 88-100 Inowrocław, ul.Kopernika 5/21   
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych: Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
(Adres spółdzielni:  ul.Kopernika 7, 88-100 Inowrocław)
dla którego Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Inowrocławiu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X  
Suma oszacowania wynosi 103 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   77 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00zł.
Rękojmię należy uiścić na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Inowrocławiu
25 10201505 0000 0702 0070 1243 (tytułem "Wadium KW41207/4") albo gotówką w kasie kancelarii ul.Staszica 67, Inowrocław najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976§1kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 02-10-2023. można oglądać nieruchomość od godz. 17:30 do godz.17:50.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Magdalena Anna Dudzic


Historyczne ceny

Image things

Inowrocław, kujawsko-pomorskie

218 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,60 m2 | 7 piętro

  • cena: 218 250 zł
  • 3 486 za m2