Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Kraków, Bieżanów-Prokocim

114 077 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 114 077 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 114 077 zł
 • Ulica: Nowosadecka 5a
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 17 112 zł
 • Numer oferty: 302576X708632995
 • Termin wpłaty wadium: 23-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Krzysztof Olbrich

Kancelaria Komornicza, Ślusarska 8,  Kraków,   30-710 Kraków

tel. 12 414 38 34 / fax. 12 414 38 34

Sygnatura: KM 3166/22


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 3166/22 w dniu: 24.11.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- ułamkowej części nieruchomości położonej przy  Nowosądecka 5a, 30-683 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w Krakowie – Podgórzu, obręb nr 50, przy ul. Nowosądeckiej 5A, składająca się z działki ewidencyjnej nr 65/1 o pow. 824 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 171 116,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 114 077,33 zł.  


Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:
Data oględzin Godziny oględzin
13.11.2023 09:00 - 09:20

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 17 111,60 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  01.12.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Krzysztof Olbrich


Image things

Kraków, małopolskie

1 120 000 zł | Działka | 0.0826 ha.

 • cena: 1 120 000 zł
Image things

Kraków, Dębniki

1 199 263 zł | Mieszkanie | 94,82 m2

 • cena: 1 199 263 zł
 • 12 648 za m2
Image things

Kraków, małopolskie

89 222 zł | Działka | 0.0997 ha.

 • cena: 89 222 zł