Pisarzowice, pomorskie

76 150 zł | Mieszkanie | 89,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 76 150 zł
 • Miasto: Pisarzowice
 • Powierzchnia: 89,00 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 856 zł
 • Ulica: Platanowa 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 302500X708455003
 • Termin wpłaty wadium: 16-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 179/2023, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 44559


Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej x oferuje do sprzedaży udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej odrębny 5-izbowy lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku wielorodzinnym na pierwszym piętrze (druga kondygnacja budynku), położony w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Lubsza, przy ul. Platanowej 2 w Pisarzowicach, o powierzchni 89 m2, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
prowadzi Księgę wWeczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, wraz z przynależnym udziałem w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości wspólnej - działce nr 21, obręb Pisarzowice, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Cena minimalna za udział wynosi 76 150,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

Termin składania ofert do 16 października 2023 r., o godz. 1500,
otwarcie ofert: 16 października 2023 r., o godz. 1515.
Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres: ul. Dmowskiego 3/42,
50-203 Wrocław), w godz. od 900 do 1500, lub drogą pocztową
na ww. adres (decyduje data wpływu).

Image things

Pisarzowice, dolnośląskie

54 000 zł | Działka | 0.77 ha.

 • cena: 54 000 zł