Radom, Borki

267 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,90 m2 | 3 piętro

- 16 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 267 500 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 47,90 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 5 585 zł
 • Ulica: Kamienna 1
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Numer oferty: 302479X708405821
 • Termin wpłaty wadium: 26-09-2023 - Co to znaczy?

Opis

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” w Radomiu ul. Planty 15
ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych
Przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności n/wym. lokali mieszkalnych :


ul. Kamienna 1 m 50 os. Borki, powierzchnia użytkowa 47,90 m2
, III piętro
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
cena wywoławcza 267.500,00 zł, wysokość wadium 6.000,00 zł


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
1) Złożenie oferty pisemnej w zamkniętej kopercie. Ofertę składa się tylko na druku oferty Spółdzielni.
Oferty złożone na innym druku lub wypełnione nieczytelnie będą odrzucone i nie będą brane
pod uwagę w rozstrzyganiu przetargu. Druk oferty można pobrać w biurze Spółdzielni ul. Planty 15
w Radomiu /pokój nr 5/.
2) Wpłacenie wadium w określonej wysokości, płatne przelewem do dnia 26.09.2023r na konto
Spółdzielni : Bank PKO BP S.A. I/Oddział Centrum Radom nr rachunku : 16 1020 4317 0000
5002 0017 2650.

Historyczne ceny

Image things

Radom, Osiedle XV-lecia

240 000 zł | Mieszkanie | 50,64 m2

 • cena: 240 000 zł
 • 4 739 za m2
Image things

Radom, Halinów

12 000 zł | Działka | 0.0325 ha.

 • cena: 12 000 zł
Image things

Radom, Kaptur

206 250 zł | Działka | 0.0826 ha.

 • cena: 206 250 zł