Radom, Borki

263 300 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,30 m2 | 4 piętro

- 18 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 263 300 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 48,30 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 5 451 zł
 • Ulica: Kosowska 20
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Numer oferty: 302478X708403479
 • Termin wpłaty wadium: 26-09-2023 - Co to znaczy?

Opis

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” w Radomiu ul. Planty 15
ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych
Przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności n/wym. lokali mieszkalnych :


ul. Kosowska 20/30 m 35 os. Borki, powierzchnia użytkowa 48,30 m2 , IV piętro
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
cena wywoławcza 263.300,00 zł, wysokość wadium 6.000,00 z


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
1) Złożenie oferty pisemnej w zamkniętej kopercie. Ofertę składa się tylko na druku oferty Spółdzielni.
Oferty złożone na innym druku lub wypełnione nieczytelnie będą odrzucone i nie będą brane
pod uwagę w rozstrzyganiu przetargu. Druk oferty można pobrać w biurze Spółdzielni ul. Planty 15
w Radomiu /pokój nr 5/.
2) Wpłacenie wadium w określonej wysokości, płatne przelewem do dnia 26.09.2023r na konto
Spółdzielni : Bank PKO BP S.A. I/Oddział Centrum Radom nr rachunku : 16 1020 4317 0000
5002 0017 2650.

Historyczne ceny

Image things

Radom, Planty

162 000 zł | Mieszkanie | 34,00 m2

 • cena: 162 000 zł
 • 4 765 za m2
Image things

Radom, Gołębiów I

131 000 zł | Mieszkanie | 30,00 m2

 • cena: 131 000 zł
 • 4 367 za m2
Image things

Radom, Śródmieście

70 000 zł | Mieszkanie | 14,20 m2

 • cena: 70 000 zł
 • 4 930 za m2