Radom, Planty

180 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 31,70 m2 | 9 piętro

- 19 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 180 500 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 31,70 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 5 694 zł
 • Ulica: Cicha 8
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 9
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Numer oferty: 302476X708398795
 • Termin wpłaty wadium: 26-09-2023 - Co to znaczy?

Opis

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” w Radomiu ul. Planty 15
ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu
mieszkalnego oraz sprzedaż prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego
Przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż n/wym. lokalu
mieszkalnego :


ul. Cicha 8/10 m 213 os. Planty, powierzchnia użytkowa 31,70 m2 , IX piętro
1 pokój, ciemna kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
cena wywoławcza 180.500,00 zł, wysokość wadium 6.000,00 zł


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
1) Złożenie oferty pisemnej w zamkniętej kopercie. Ofertę składa się tylko na druku oferty Spółdzielni.
Oferty złożone na innym druku lub wypełnione nieczytelnie będą odrzucone i nie będą brane
pod uwagę w rozstrzyganiu przetargu. Druk oferty można pobrać w biurze Spółdzielni ul. Planty 15
w Radomiu /pokój nr 5/.
2) Wpłacenie wadium w określonej wysokości, płatne przelewem do dnia 26.09.2023r na konto
Spółdzielni : Bank PKO BP S.A. I/Oddział Centrum Radom nr rachunku : 16 1020 4317 0000
5002 0017 2650.

Historyczne ceny

Image things

Radom, Osiedle XV-lecia

240 000 zł | Mieszkanie | 50,64 m2

 • cena: 240 000 zł
 • 4 739 za m2
Image things

Radom, mazowieckie

121 550 zł | Działka | 0.065 ha.

 • cena: 121 550 zł
Image things

Radom, Śródmieście

165 750 zł | Mieszkanie | 38,00 m2

 • cena: 165 750 zł
 • 4 362 za m2