Żary , Lubuskie

Mieszkanie | 500 000 zł | 100,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 500 000 zł
 • Miasto: Żary
 • Powierzchnia: 100,30 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 4 985 zł
 • Ulica: Pańska 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 50 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 30247X70838477
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-14 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Żary ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim zabudowanej nieruchomości gruntowej.

ul. Pańska 3

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym, wykonanym w konstrukcji tradycyjnej, wykorzystywanym jako stolarnia,
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, składającym się z następujących pomieszczeń: stolarnia, biuro,
szatnia, W.C, sień, kotłownia o łącznej pow. użytkowej 100,3m2. Teren wokół budynku niezagospodarowany, porośnięty wysoką trawą i chwastami. Działka ogrodzona płotem z blachy falistej wysokości ok. 2,10m. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - terenów Centrum Miasta w Żarach przyjętego Uchwała Nr XLI/79/14 Rady Miejskiej w Żarach z dn. 2014-10-09r. ze zm. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014r poz. 2353) Teren oznaczony symbolem A1.18MS - Zabudowa śródmiejska mieszkalno-usługowa. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 10° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach. Wadium wniesione w walucie polskiej w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żarach: PKO BP 34 1020 5402 0000 0302 0313 9094 do dnia 14 czerwca 2019r. W przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego, wpłata winna nastąpić odpowiednio wcześniej, aby została ujawniona na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 14 czerwca 2019 r. W umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, w celu zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej, zostanie ustanowiona nieograniczona w czasie, odpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 306, obręb 2 KW ZG1R/00048365/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki nr 308/9, obręb 2, aktualnie KW ZGIR/00048365/2. Szczególowy przebieg służebności gruntowej został zaznaczony kolorem żółtym na mapie poglądowej, która stanowi treść Załącznika Nr 2 do Zarządzenia. Wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności wynosi 1.230,00zł brutto, w tym 23% podatek od towarów i usług VAT tj. 230,00zł. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Image things

Żary , Lubuskie

34 467 zł | 2 pokoje | 34,40 m2

 • cena: 34 467 zł
 • 1 002 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

1 938 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 938 750 zł
 • 1 938 750 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

486 667 zł | 1,00 m2

 • cena: 486 667 zł
 • 486 667 za m2