Gniezno, wielkopolskie

186 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 61,63 m2 | Parter

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 186 000 zł
 • Miasto: Gniezno
 • Powierzchnia: 61,63 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 3 018 zł
 • Ulica: 17 Dywizji Piechoty 11a
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 18 000 zł
 • Numer oferty: 302444X708323851
 • Termin wpłaty wadium: 12-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA GNIEZNA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu stanowiącego własność
Miasta Gniezna
I. Dane dotyczące przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest niewyodrębniony lokal mieszkalny nr 3 usytuowany w budynku
położonym w Gnieźnie przy ul. 17 Dywizji Piechoty 11A, stanowiący własność Miasta Gniezna.
Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona w Gnieźnie przy ul. 17 Dywizji Piechoty 11A, oznaczona
geodezyjnie: obręb geodezyjny 0001_Gniezno, arkusz nr 87 działka nr 1/19 o powierzchni
1.081 m², dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem
XXXX/XXXXXXXX/X;
- działka gruntu zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie
wolnostojącej; budynek mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej;
- budynek mieszkalny wyposażony w instalacje – elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną,
gazową, grzewczą – piece, wewnątrz lokalowe instalacje c.o., wentylacje grawitacyjną;
Opis lokalu nr 3:
- samodzielny lokal niestanowiący odrębnej nieruchomości;
- lokal położony na parterze;
- powierzchnia użytkowa lokalu – 61,63 m²;
- lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki/WC, garderoby i korytarza; do lokalu
nie przynależy żadne pomieszczenie;
- nieruchomość lokalowa posiada udział w gruncie i częściach wspólnych budynku
do 6163/80635 części;

. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg na sprzedaż ww. lokalu odbędzie się w dniu 17 października 2023 roku w Urzędzie
Miejskim w Gnieźnie w sali nr 9 o godz.: 10:30.
III. Cena wywoławcza, wadium:
Cena wywoławcza wynosi: 186 000,00 zł. Wadium: 18 000,00 zł.
Transakcja zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.
IV. Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości
wskazanej wyżej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie nr 07 9065 0006 0000
0000 6956 0009 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie z takim wyprzedzeniem, aby w dniu
12 października 2023 roku środki znajdowały się na tym koncie. Tytuł wpłaty wadium winien
jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz lokal, którego wpłata dotyczy.

Historyczne ceny

Image things

Gniezno, wielkopolskie

145 500 zł | Mieszkanie | 37,00 m2

 • cena: 145 500 zł
 • 3 932 za m2
Image things

Gniezno, wielkopolskie

60 000 zł | Działka | 0.0916 ha.

 • cena: 60 000 zł
Image things

Gniezno, wielkopolskie

5 374 150 zł | Działka | 0.8731 ha.

 • cena: 5 374 150 zł