Piła, wielkopolskie

59 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 25,84 m2

- 66 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 59 000 zł
 • Miasto: Piła
 • Powierzchnia: 25,84 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 2 283 zł
 • Ulica: Bogusławskiego 3
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 800 zł
 • Numer oferty: 302441X708316825
 • Termin wpłaty wadium: 06-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA PIŁY
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych – lokali mieszkalnych
położonych w Pile
Przedmiotem przetargów ustnych nieograniczonych są następujące nieruchomości lokalowe:

Piła, ul. Bogusławskiego 3/3
lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy
ul. Bogusławskiego 3 w Pile, wraz z udziałem
w wysokości 3132/19924 części w nieruchomości
wspólnej, opisanej w księdze wieczystej
XXXX/XXXXXXXX/X


PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ 10 LISTOPADA 2023 R. OD GODZ. 900
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA PIŁY – PLAC STASZICA 10, 64-920 PIŁA – W SALI 229 B, II PIĘTRO
(ODRĘBNIE NA KAŻDĄ NIERUCHOMOŚĆ, WEDŁUG KOLEJNOŚCI PODANEJ W OGŁOSZENIU O PRZETARGACH)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości (kolumna 6 tabeli
powyżej – Wysokość wadium) na konto Gminy Piła – PKO BP S.A. Nr 02 1020 4027 0000 1702 1119 3366 najpóźniej do 6 listopada 2023 r.

Historyczne ceny

Image things

Piła, wielkopolskie

299 000 zł | Lokal Użytkowy | 85,12 m2

 • cena: 299 000 zł
 • 3 513 za m2
Image things

Piła, wielkopolskie

366 439 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 106,39 m2 | 2 piętro

 • cena: 366 439 zł
 • 3 444 za m2
Image things

Piła, wielkopolskie

170 562 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,04 m2 | Parter

 • cena: 170 562 zł
 • 4 156 za m2