Białystok, podlaskie

480 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 480 000 zł
 • Miasto: Białystok
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 480 000 zł
 • Ulica: Koszykowa 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 48 000 zł
 • Numer oferty: 302412X708248907
 • Termin wpłaty wadium: 07-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU
ogłasza:
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Koszykowej 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 17 – Bojary numerem 766/3 o powierzchni 0,0508 ha.
1. Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:
1.1 Rodzaj nieruchomości: zabudowana.
1.2 Położenie: Białystok, ulica Koszykowa 1.
1.3 Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 766/3 o powierzchni 0,0508 ha, w obrębie 17 – Bojary, użytek B, arkusz 10.
1.4 Oznaczenie według księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą numer XXXX/XXXXXXXX/X.
W dziale III księgi wieczystej numer


Termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie: 48 000,00 zł do dnia 7 listopada 2023 r., za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

Image things

Białystok, podlaskie

295 512 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,62 m2 | 2 piętro

 • cena: 295 512 zł
 • 8 790 za m2
Image things

Białystok, podlaskie

110 000 zł | Działka | 0.0257 ha.

 • cena: 110 000 zł
Image things

Białystok, podlaskie

1 500 000 zł | Działka | 0.2877 ha.

 • cena: 1 500 000 zł