Wejherowo, pomorskie

170 000 zł | Mieszkanie | 34,49 m2

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 170 000 zł
 • Miasto: Wejherowo
 • Powierzchnia: 34,49 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 4 929 zł
 • Ulica: Św. Jana 7
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 17 000 zł
 • Numer oferty: 302396X708211435
 • Termin wpłaty wadium: 11-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Wejherowa ogłaszapierwszy przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Św. Jana 7 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 34,49 m2 wraz z udziałem wynoszącym 81/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 39/1, obręb 15, o powierzchni 494 m2, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X,cena wywoławcza brutto 170 000,00 zł

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)Opis: Lokal nr 2 zlokalizowany jest na parterze budynku położonego przy ul. Św. Jana 7 w Wejherowie.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pokoju o powierzchni 21,31 m2, łazienki o powierzchni 0,99 m2, kuchni o powierzchni 12,19 m2.

Lokal wymaga remontu. Standard wykończenia pomieszczeń: podłogi - w kuchni i WC wykładzina PCV, w pokoju płyta pilśniowa, ściany - malowane, w kuchni częściowo kafle, w WC okładzina PCV, sufity - malowane, drzwi - z okleiny drewnianej, stolarka okienna - PCV.

Lokal wyposażony jest w instalację energetyczną, wodociągową, gazową oraz kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie z pieca kaflowego.

Starosta Wejherowski wydał zaświadczenie nr AB.705.1.25.2023.22, z dn. 06.04.2023 r., z którego wynika, że znajdujący się na parterze w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jana 7 w Wejherowie lokal mieszkalny nr 2 stanowi samodzielny lokal mieszkalny.

Przeznaczenie: przedmiot przetargu znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXXVI/421/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. Św. Jana (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 17.10.2017 r., poz. 3557), w jednostce terytorialnej 01.MU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

Budynek posiada dostęp do następujących sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.

Ocena charakterystyki energetycznej: budynek poł. przy ul. Św. Jana 7 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 472. W związku z powyższym, na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetyczne dla przedmiotowego lokalu.Przetarg odbędzie się dnia 18 października 2023 roku, o godzinie 9:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 17 000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 11 października 2023 roku.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika oraz dowód tożsamości uczestnika podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wylicytowana cena nieruchomości będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jego stanu. Dnia 4 października 2023 r., o godz. 13:45, odbędą się oględziny lokalu przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Historyczne ceny

Image things

Wejherowo, pomorskie

295 000 zł | Mieszkanie | 66,13 m2

 • cena: 295 000 zł
 • 4 461 za m2
Image things

Wejherowo, pomorskie

490 000 zł | Mieszkanie | 89,03 m2

 • cena: 490 000 zł
 • 5 504 za m2
Image things

Wejherowo, pomorskie

325 000 zł | Mieszkanie | 67,91 m2

 • cena: 325 000 zł
 • 4 786 za m2