Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

72 570 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 29,75 m2 | 9 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Ostrowcu Świętokrzyskim

Klaudiusz Smyła

Kancelaria Komornicza, Siennieńska 40,  Ostrowiec Świętokrzyski,   27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 512 669 878 / fax. 

Sygnatura: KMP 8/17OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Kludiusz Smyła Kancelaria Komornicza nr III ul. Siennieńska 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KMP 8/17 w dniu 28-09-2023 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, odbędzie się druga licytacja:


- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jestcc   położonego przy  SŁONECZNE 36/29,OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI,  27-400 OSTROWIEC, dla którego   (adres: ul.  , OSTROWIEC ŚWĘTOKRZYSKI, 27-400 OSTROWIEC)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Ostrowiec Św. na os. Słoneczne 36/29 i opisana jest jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Przedmiotowy lokal znajduje się na IX piętrze X-kondygnacyjnego. Lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 29,75 m2 składającego się z: pokój-1, kuchni-1, łazienki-1, hol-1
2 - Piwnicy - pomieszczenie przynależne.

Suma oszacowania wynosi 108 855,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 570,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 10 885,50 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Kościuszki1, 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP SA O/OSTROWIEC ŚW. 50 1020 2674 0000 2102 0003 2631.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Klaudiusz Smyła


Historyczne ceny

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

173 831 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 68,24 m2 | 1 piętro

  • cena: 173 831 zł
  • 2 547 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

111 000 zł | Działka | 0.1103 ha.

  • cena: 111 000 zł
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

131 595 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,05 m2 | 3 piętro

  • cena: 131 595 zł
  • 2 739 za m2