Choszczno, zachodniopomorskie

93 667 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 65,10 m2 | 3 piętro

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 93 667 zł
 • Miasto: Choszczno
 • Powierzchnia: 65,10 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 1 439 zł
 • Ulica: Grunwaldzka 2B
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 14 050 zł
 • Numer oferty: 302321X708035785
 • Termin wpłaty wadium: 05-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie

Janusz Bernat

Kancelaria Komornicza, Piastowska 12, Choszczno, 73-200 Choszczno

tel. 501399799 / fax.

Sygnatura: Km 274/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie z siedzibą przy Wolności 14, 73-200 Choszczno, odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 części w nieruchomości  dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Suma oszacowania udziału  wynosi 140 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 93 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 14 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A 63 16001462 1805 5944 7000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Janusz Bernat

Image things

Choszczno, zachodniopomorskie

900 000 zł | Działka | 0.4303 ha.

 • cena: 900 000 zł
Image things

Choszczno, zachodniopomorskie

2 000 000 zł | Działka | 0.6617 ha.

 • cena: 2 000 000 zł