Zławieś Mała, kujawsko-pomorskie

107 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,10 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Toruniu

Adam Olszewski

Kancelaria Komornicza, Żelazna 7,  Toruń,   87-100 Toruń

tel. 566225163 / fax. 566521065

Sygnatura: KM 932/12OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Adam Olszewski na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 932/12 w dniu 27-10-2023 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu, Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, odbędzie się pierwsza licytacja:


- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest x   położonego przy  Osiedlowa 2/21, 87-134 Zławieś Wielka, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu  (adres: ul.  Warneńczyka 1, Toruń, 87-100 Toruń)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Toruniu Adam Olszewski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 932/12, w dniu 27-10-2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego W Toruniu mającego siedzibę pod adresem Warneńczyka 1, 87-100 Toruń w sali nr 367, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 87-134 Zławieś Wielka, Osiedlowa 2/21, Zławieś Mała, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. o powierzchni użytkowej 47,10 m2, będącego własnością dłużnika: Stefania Kowalska.

Suma oszacowania wynosi 143 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 107 250,00 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 14 300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 67 16001462 1742 4964 2000 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Suma oszacowania wynosi 143 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 14 300,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu ul. Warneńczyka1, 87-100  Toruń. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 67 1600 1462 1742 4964 2000 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Adam Olszewski


Image things

Toruń, Na Skarpie

311 333 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 79,50 m2 | 4 piętro

  • cena: 311 333 zł
  • 3 916 za m2
Image things

Sokoligóra, kujawsko-pomorskie

72 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 72 000 zł
  • 1 522 za m2
Image things

Toruń, Rudak

450 000 zł | Działka | 0.1002 ha.

  • cena: 450 000 zł