Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

248 700 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 65,44 m2 | Parter

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 248 700 zł
 • Miasto: Bydgoszcz
 • Powierzchnia: 65,44 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 3 800 zł
 • Ulica: Gołębia 11
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 33 160 zł
 • Numer oferty: 302317X708026417
 • Termin wpłaty wadium: 24-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Przemysław Hetman

Kancelaria Komornicza, Batorego 4, Bydgoszcz, 85-104 Bydgoszcz

tel. 52 3667333 / fax. 52 3208676

Sygnatura: Km 1312/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Przemysław Hetman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64 a, 85-023 Bydgoszcz, sala 13, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy Gołębia 11/27, 85-309 Bydgoszcz, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny położony w Bydgoszczy, ul. Gołębia 11/22 o pow. 65,44 m2. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i WC. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 6,90m2.

Suma oszacowania wynosi 331 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248 700,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 33 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 69 2030 0045 1110 0000 0241 8140. conajmniej na 1 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium i wskazaniem sygnatury sprawy KM

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
18.10.2023 10:00 - 10:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego [1=1]w kancelarii komornika.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Batorego 4 w pok. 11 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.   

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Przemysław Hetman


Historyczne ceny

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

85 000 zł | Mieszkanie | 12,04 m2

 • cena: 85 000 zł
 • 7 060 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

377 100 zł | Działka | 0.1696 ha.

 • cena: 377 100 zł
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

60 574 zł | Mieszkanie | 51,00 m2 | 1 piętro

 • cena: 60 574 zł
 • 1 188 za m2