Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Krosno, podkarpackie

193 800 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,46 m2 | 2 piętro

- 26 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 193 800 zł
 • Miasto: Krosno
 • Powierzchnia: 48,46 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 3 999 zł
 • Ulica: Mickiewicza 16
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 25 840 zł
 • Numer oferty: 302314X708019391
 • Termin wpłaty wadium: 17-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Krośnie

Natalia Kubala

Kancelaria Komornicza, Grodzka 26,  Krosno,   38-400 Krosno

tel. 134324947 / fax. 134324947

Sygnatura: Km 2419/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2419/18 w dniu 18-10-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12/-, 38-400 Krosno, sala 308, odbędzie się pierwsza licytacja:


- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest x   położonego przy  Mickiewicza 16/81, 38-400 Krosno, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie  (adres: ul.  Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400 Krosno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości: Krosno ulica Mickiewicza 16 lokal numer 81
stanowiąca własność dłużnika: Daniel Kosiba
mająca urządzoną księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie wraz z udziałem 111/10000 cz. w gruncie oznaczonym działką nr 2670/7 o pow. 0,6160 ha objętego księgą wieczystą numer XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie i w częściach wspólnych budynku zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 16 w Krośnie.
Nieruchomość stanowi: prawo własności do lokalu mieszkalnego numer 81 o pow. użytkowej 48,46 m2 wraz z piwnicą o pow. 3,80 m2. Lokal zlokalizowany jest na II piętrze, składa się z trzech pokoi. kuchni, przedpokoju i łazienki. Lokal nie jest zamieszkały.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 258.400,00-zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 193.800,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 258 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 193 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 25 840,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Krośnie ul. Sienkiewicza12/-, 38-400  Krosno. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 1 w Rzeszowie 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Natalia Kubala


Historyczne ceny

Image things

Krosno, Krościenko Niżne

100 333 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 100 333 zł
Image things

Krosno, podkarpackie

153 750 zł | Mieszkanie | 89,52 m2

 • cena: 153 750 zł
 • 1 717 za m2
Image things

Krosno, podkarpackie

183 413 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 80,60 m2 | 1 piętro

 • cena: 183 413 zł
 • 2 276 za m2