Szczecin, Prawobrzeże

448 050 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Roman Walkowiak

Kancelaria Komornicza, Santocka 18,  Szczecin,   71-113 Szczecin

tel. 91 484 36 00 / fax. 91 484 22 28

Sygnatura: Km 1482/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1482/17 w dniu 19-10-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Plac Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, sala 136, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której właścicielami są  za  położonej przy  ul. Szybowcowa 104, 70-843 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 597 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 448 050,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 59 740,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, 70-551  Szczecin. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Roman Walkowiak


Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

777 500 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 161,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 777 500 zł
  • 4 829 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

273 333 zł | Mieszkanie | 61,34 m2 | 1 piętro

  • cena: 273 333 zł
  • 4 456 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

560 400 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 132,74 m2 | 3 piętro

  • cena: 560 400 zł
  • 4 222 za m2