Jaktorów, mazowieckie

14 470 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 14 470 zł
 • Miasto: Jaktorów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 14 470 zł
 • Ulica: Pomorska 7
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 302252X707874187
 • Termin wpłaty wadium: 22-09-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk w masy upadłości s w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położonej we wsi Jaktorów, przy ul. Pomorskiej 7, gm. Jaktorów, dz. ew. nr 229/1, obręb 10 Jaktorów, o powierzchni 500 m2, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X za cenę nie niższą niż 14.470,34 zł (czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt 34/100 złotych) na warunkach określonych w Regulaminie postępowania konkursowego.
Syndyk informuję, iż obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości zostało opublikowane na łamach Krajowego Rejestru Zadłużonych w dniu 08 września 2023 roku pod numerem obwieszczenia 20230908/00305. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonym (tj. do dnia 22 września 2023 roku) na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w określonego w regulaminie postępowania konkursowego i aukcji. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 września 2023 roku, o godz. 12:30 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie.
Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w Regulaminie postępowania, z którym można zapoznać się w biurze syndyka.

Image things

Podebłocie, mazowieckie

48 177 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 48 177 zł
Image things

Grochowa, mazowieckie

66 000 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 66 000 zł
Image things

Żyrardów, mazowieckie

138 750 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 39,90 m2 | Parter

 • cena: 138 750 zł
 • 3 477 za m2