Wałbrzych, Nowe Miasto

67 500 zł | Mieszkanie | 36,80 m2

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 67 500 zł
 • Miasto: Wałbrzych
 • Powierzchnia: 36,80 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 834 zł
 • Ulica: 11 Listopada 98
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 302249X707867161
 • Termin wpłaty wadium: 02-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania wchodzącego w skład masy upadłości s

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym sw upadłości (SW1W/GUp-s/218/2023) wrazili zgodę na sprzedaż prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w budynku mieszkalnym nr 6, usytuowanej na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada 98, woj. dolnośląskie o powierzchni użytkowej 36,80m2 (XXXX/XXXXXXXX/X), oszacowane na łączną kwotę 67.500,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 67.500,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI RAFAŁ REKS – PRZETARG” należy składać do dnia 02.10.2023 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.10.2023 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 38 1090 2402 0000 0001 5420 1199 z dopiskiem „Wadium – Rafał Reks ".

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego.syndykowie.pllub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

Historyczne ceny

Image things

Wałbrzych, Nowe Miasto

29 000 zł | Garaż | 17,40 m2

 • cena: 29 000 zł
 • 1 667 za m2
Image things

Wałbrzych, Sobięcin

56 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,00 m2 | Parter

 • cena: 56 000 zł
 • 2 154 za m2
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

57 000 zł | Mieszkanie | 31,08 m2

 • cena: 57 000 zł
 • 1 834 za m2