Serby, dolnośląskie

354 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 354 000 zł
 • Miasto: Serby
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 354 000 zł
 • Ulica: Krótka 32
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 47 200 zł
 • Numer oferty: 302229X707820321
 • Termin wpłaty wadium: 11-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 767/14 w dniu 12-10-2023 o godz. 10:00 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 67-200 Głogów, ul. ul. Rynek 57/1, rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:


- nieruchomości, której właścicielem jest x. położonej przy Krótka 32,Serby, 67-200 Głogów, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Stanisława Kutrzeby 2, GŁOGÓW, 67-200 GŁOGÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30.


Suma oszacowania wynosi 472 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 47 200,00 zł.


Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.
Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas BP SA 17 2030 0045 1110 0000 0227 7650.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Image things

Serby, dolnośląskie

72 000 zł | Działka | 0.1079 ha.

 • cena: 72 000 zł
Image things

Serby, dolnośląskie

74 000 zł | Działka | 0.0931 ha.

 • cena: 74 000 zł
Image things

Serby, dolnośląskie

66 000 zł | Działka | 0.0883 ha.

 • cena: 66 000 zł