Bydgoszcz, Fordon

24 333 zł | Dom | 95,01 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2023r. o godz.12:00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 13, odbędzie się druga licytacja 1/8 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 85-790 Bydgoszcz, ul. Altanowa 23, działka nr 94, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X stanowiącej własność dłużniczki Alicji Cap.

Nieruchomość gruntowa obejmuje działkę nr 94 o powierzchni 0,0622 ha.Działka nr 94 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej. Budynek został wybudowany w 1962 roku. Powierzchnia użytkowa nieruchomości wynosi 95,01m2, do powierzchni użytkowej wliczon powierzchnię parteru oraz poddasza. Nieruchomość składa się z dwóch pomieszczeń gospodarczych, altany,dwóch kuchni, dwóch korytarzy, łazienki, WC, 3 pokoi.

Suma oszacowania wynosi 36 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 650,00zł. Rękojmię można uiścićna konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 38 2030 0045 1110 0000 0238 7270 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 17-10-2023r.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W dniu 09-10-2023 r. można oglądać nieruchomość od godz. 9:00 do godz. 9:15.
W siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

257 850 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 55,40 m2

  • cena: 257 850 zł
  • 4 654 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

377 100 zł | Działka | 0.1696 ha.

  • cena: 377 100 zł
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

405 000 zł | Działka | 0.2094 ha.

  • cena: 405 000 zł