Elbląg, warmińsko-mazurskie

307 500 zł | Mieszkanie | 54,16 m2 | 3 piętro

- 20 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Maciej Szulc Kancelaria Komornicza nr VII w Elblągu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 937/22 w dniu 13-10-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, sala 119, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której właścicielem jest x położonej przy ul. Łęczycka 16 C/28, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 28 znajduje się na 3 piętrze budynku (4/4 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielolokalowego Nr 16C, położonego przy ulicy Łęczyckiej w Elblągu, składa się z 2 (dwóch) pokoi, 1 (jednego) pokoju z aneksem kuchennym, 1 (jednej) łazienki z w-c i 1 (jednego) przedpokoju o powierzchni użytkowej 54,16 m2 oraz piwnicy o powierzchni 3,78 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 3/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz wyłączne prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 12 w hali garażowej znajdującej się w podziemnej kondygnacji budynku Nr 16C położonym przy ulicy Łęczyckiej w Elblągu, objęty księgą wieczystą Nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 410 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 41 000,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Elblągu ul. Płk. Dąbka21, 82-300 Elbląg.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Oddział w Elblągu 45 15001403 1214 0000 5087 0000.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Historyczne ceny

Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

30 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,10 m2 | 4 piętro

  • cena: 30 000 zł
  • 696 za m2
Image things

Elbląg, Zawada

24 710 zł | Mieszkanie | 61,40 m2

  • cena: 24 710 zł
  • 402 za m2
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

78 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 56,40 m2 | 2 piętro

  • cena: 78 000 zł
  • 1 383 za m2