Pawłowo, pomorskie

54 200 zł | Dom | 62,19 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zastępca Macieja Czopa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Kazimierz Zakrzewski Kancelaria Komornicza nr II w Kwidzynie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1446/21,Km 598/20 w dniu: 20.10.2023 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:


- ułamkowej części nieruchomości położonej przy Pawłowo 4, 82-520 Gardeja,, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 30A, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn) prowadzi zbiór o oznaczeniu ZD 921.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 51 o powierzchni 2437m² zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny, parterowy, w części podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Powierzchnia parterowa budynku wynosi 62,19 m2. Budynek gospodarczy parterowy, w części z poddaszem o powierzchni użytkowej parteru 244 m2. Budynki wybudowane na początku XX w., najprawdopodobniej w latach 30-tych. Dla przedmiotowej nieruchomości nie została założona księga wieczysta. Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi zbiór dokumentów oznaczony ZD 921.


Suma oszacowania wynosi 81 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 200,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 8 130,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 8300 0009 0006 0280 2000 0010 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 27.10.2023 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Image things

Szumleś Szlachecki, pomorskie

120 000 zł | Działka | 0.8689 ha.

  • cena: 120 000 zł
Image things

Dębnica Kaszubska, pomorskie

128 000 zł | Działka | 0.1318 ha.

  • cena: 128 000 zł
Image things

Pieniężnica, pomorskie

197 100 zł | Działka | 0.9357 ha.

  • cena: 197 100 zł