Jarosław, podkarpackie

132 675 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,90 m2 | Parter

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 132 675 zł
 • Miasto: Jarosław
 • Powierzchnia: 42,90 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 3 093 zł
 • Ulica: 3-Go Maja 37
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 17 690 zł
 • Numer oferty: 302175X707693853
 • Termin wpłaty wadium: 13-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Jarosławiu

Bogusław Mazur

Kancelaria Komornicza, Czarnieckiego 13,  Jarosław,   37-500 Jarosław

tel. 16 621 30 66 / fax. 16 621 30 66

Sygnatura: Km 135/13OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 135/13 w dniu 14-12-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu z siedzibą przy JANA PAWŁA II 11, 37-500 Jarosław, sala 9, odbędzie się pierwsza licytacja:


- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest xx   położonego przy  3-go maja 37/11, 37-500 Jarosław, dla którego Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Czarnieckiego 4, Jarosław, 37-500 Jarosław)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 176 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 675,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 17 690,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Jarosławiu ul. JANA PAWŁA II11, 37-500  Jarosław. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 41150016341216300365140000.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Bogusław Mazur


Historyczne ceny

Image things

Jarosław, podkarpackie

44 913 zł | Działka | 0.1286 ha.

 • cena: 44 913 zł
Image things

Jarosław, podkarpackie

9 075 zł | Działka | 0.1097 ha.

 • cena: 9 075 zł
Image things

Jarosław, podkarpackie

10 575 zł | Działka | 0.1211 ha.

 • cena: 10 575 zł