Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Górka, Górka

126 075 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 69,57 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 126 075 zł
 • Miasto: Górka
 • Powierzchnia: 69,57 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 812 zł
 • Ulica: 3
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 16 810 zł
 • Numer oferty: 302174X707691511
 • Termin wpłaty wadium: 21-11-2023 - Co to znaczy?

Opis


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW XXXX/XXXXXXXX/X

Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu
22 listopada 2023r. o godz.10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacjalokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xpołożonego w miejscowości Górka Sobocka 3/1, gmina Kondratowice, powiat strzeliński.

Szczegółowy opis

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny nr 1 położony w miejscowości Górka Sobocka nr 3 o pow. 69,57m2, w graniach działki gruntu nr 56, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X wraz
z udziałem 1/2 w częściach wspólnych i prawie użytkowania gruntu księgi
wieczystej 7940. W trakcie oględzin lokal był zamieszkały. Lokal
położony jest w budynku mieszkalnym, dwulokalowym, na dwóch
kondygnacjach, z odrębnym wejściem do budynku i składa się z dwóch
pokoi, kuchni, wiatrołapu oraz łazienki.
Lokal
posiada instalację elektryczną, wodociągową oraz kanalizacyjną, c.o. i
c.w.u. z pieca na paliwo stałe z zasobnikiem, znajdującego się w
piwnicy. Z lokalem związany jest udział wynoszący 1/2 w części wspólnej
budynku oraz gruntu. W ramach udziału w nieruchomości wspólnej
właściciel lokalu nr 1 korzysta z pomieszczenia w piwnicy o pow. 16,62 m
2i wysokości 1,72 m.

Pomiary
wykonane w trakcie oględzin nie pokrywają się z powierzchnią lokalu
ujawnioną w KW. Budynek mieszkalny, w którym znajduje się przedmiotowy
lokal został rozbudowany. Zgodnie z informacjami pozyskanymi w
Starostwie Powiatowym w Strzelinie, nie została wydana decyzja
udzielająca pozwolenia na
rozbudowę. Lokal mieszkalny nr 1 składa się
obecnie z wiatrołapu, łazienki z wc, kuchni oraz dwóch pokoi o łącznej
powierzchni 69,57 m
2. Dla
obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość istnieje
obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
górniczego złoża granitu „Górka I” oraz pozostałej części wsi Górka
Sobocka (Uchwała Rady Gminy w Kondratowicach Nr XXXVII/236/2009 z dnia
28 sierpnia 2009 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego nr 165 z dnia 1 października 2009 r. poz. 3028). W
dokumencie tym, wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako:
MN7–
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (północna część działki) i
MR1 – teren zabudowy zagrodowej i mieszkalnej jednorodzinnej (południowa
część działki).

Suma oszacowania wynosi168 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 075,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 810,00zł. Rękojmia
powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( data uznania na rachunku komornika). Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie
z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć:
dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz
osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie
wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego
nie przedstawiły.

W
ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać
nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz
przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu
oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z
rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa
osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie,
służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze
wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie
zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,
nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Image things

Górka, warmińsko-mazurskie

245 841 zł | Działka | 0.3348 ha.

 • cena: 245 841 zł