Chełmek, małopolskie

163 050 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,62 m2 | 4 piętro

- 32 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 163 050 zł
 • Miasto: Chełmek
 • Powierzchnia: 37,62 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 4 334 zł
 • Ulica: Marszałka Piłsudskiego 18B
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 21 740 zł
 • Numer oferty: 302170X707682143
 • Termin wpłaty wadium: 23-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Oświęcimiu

Konrad Munje

Kancelaria Komornicza, Rynek Główny 12,  Oświęcim,   32-600 Oświęcim

tel. 33-846-45-61 / fax. 33-846-45-61

Sygnatura: KM 527/22 i inne


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Konrad Munje podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 527/22 i inne  w dniu: 26.10.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  Piłsudskiego 18B/14, 32-660 M. Chełmek, dla której SĄD REJONOWY OŚWIĘCIM V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.   , OŚWIĘCIM, 32-600 OŚWIĘCIM)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 14 położonego w Chełmku przy ul. Piłsudskiego 18B. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Z prawem własności lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 3762/826038. Nieruchomość wspólna objęta jest księgą wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Lokal położony jest na 4 piętrze pięciokondygnacyjnego budynku wspólnego. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,62 m2. Razem z lokalem użytkowana piwnica nieujawniona w księdze wieczystej. Nieruchomość wyposażona w instalację energii elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, miejskiego centralnego ogrzewania. Stolarka okienna PCV. Stan lokalu określony przez biegłego sądowego jako dobry.

Dojazd do nieruchomości w której znajduje się lokal odbywa się po utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej. Z działki istnieje bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez wewnętrzne drogi osiedlowe.


Suma oszacowania wynosi 217 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 050,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 21 740,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 87 8110 1023 2003 0301 4866 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  02.11.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Konrad Munje


Historyczne ceny

Image things

Chrzanów, małopolskie

9 000 zł | Działka | 0.096 ha.

 • cena: 9 000 zł
Image things

Kornatka, małopolskie

50 495 zł | Działka | 0.1303 ha.

 • cena: 50 495 zł
Image things

Gorlice, małopolskie

123 235 zł | Działka | 0.1182 ha.

 • cena: 123 235 zł