Gdańsk, pomorskie

234 750 zł | Mieszkanie | 29,90 m2 | 1 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 234 750 zł
 • Miasto: Gdańsk
 • Powierzchnia: 29,90 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 7 851 zł
 • Ulica: Kazimierza Leskiego 25
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 31 300 zł
 • Numer oferty: 302165X707670433
 • Termin wpłaty wadium: 16-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Gdańsk-Południe w Gdańsku

Adam Wojciechowski

Kancelaria Komornicza, Dyrekcyjna 6/304,  Gdańsk,   80-852 Gdańsk

tel. 58 301 62 63 / fax. 

Sygnatura: GKm 90/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 90/19 w dniu: 19.10.2023 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  ul. Kazimierza Leskiego 25/14, 80-180 Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Żabi Kruk 16, Gdańsk, 80-822 Gdańsk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony jest w budynku mieszkalnym, czterokondygnacyjnym. Lokal znajduje się na I piętrze. Powierzchnia lokalu 29,9 m2, stan lokalu jest nieznany, ponieważ właściciel nie udostępnił go do oględzin, dla celu wyceny przyjęto, że stan jest średni. Do lokalu nie jest przypisane miejsce postojowe garażowe, natomiast jest przypisane miejsce parkingowe na placu przed budynkiem i komórka lokatorska nr 33 o pow. 3,5 m2 położonej pod adresem: 80-180 Gdańsk, ul. Kazimierza Leskiego 25/14 , dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X


Suma oszacowania wynosi 313 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 234 750,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 31 300,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 87 1050 1764 1000 0092 5317 9726 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  26.10.2023 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Adam Wojciechowski


Historyczne ceny

Image things

Gdańsk, pomorskie

325 839 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 44,90 m2 | Parter

 • cena: 325 839 zł
 • 7 257 za m2
Image things

Gdańsk, Wyspa Sobieszewska

1 400 000 zł | Działka | 0.1289 ha.

 • cena: 1 400 000 zł
Image things

Gdańsk, pomorskie

18 000 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 18 000 zł