Jeziory Wielkie, wielkopolskie

130 193 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 61,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Dariusz Karasiński

Kancelaria Komornicza, osiedle Piastowskie 38, Środa Wielkopolska, 63-000 Środa Wielkopolska

tel. 061 28 77 200 / fax. 061 28 55 395

Sygnatura: Km 2935/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2023 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wielkopolska, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego przy uczestnictwie x, położonego przy 24/9, 63-020 Jeziory Wielkie, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 30230 [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 1/10 części zapisanym w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej pod numerem KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Lokal mieszkalny położony jest w miejscowości Jeziory Wielkie 24/9 (gm. Zaniemyśl).
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w części pośredniej miejscowości Jeziory Wielkie, gmina Zaniemyśl, powiat średzki, województwo wielkopolskie, przy drodze utwardzonej asfaltem z urządzonymi chodnikami dla pieszych. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, las i były PGR.
Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na I piętrze budynku, składa się z 2 pokoje, kuchni, łazienki z WC, skrytki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej: 61,5m2.
Opis pomieszczeń w lokalu mieszkalnym:
Pokoje: posadzki – panele podłogowe, ściany malowane farbami, sufit podwieszony, okna PCV, drzwi płycinowe, grzejniki faviera.
Kuchnia: posadzki: płytki, ściany obłożone boazerią PCV i płytkami, sufit malowany farbami, okna brak, drzwi przesuwne.
Łazienki z WC: posadzka – płytki, ściany częściowo obłożone płytkami i boazerią PCV, sufit podwieszony, drzwi płycinowe, grzejnik drabinkowy
Korytarz: posadzki: płytki, ściany i sufit malowane farbami, drzwi wejściowe metalowe
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym o powierzchni 7,42m2 oraz dodatkowe pomieszczenie na poddaszu.
Uzbrojenie: wodociąg, kanalizacja sanitarna, prąd, c.o i c.w. z pieca na węgiel.
Lokal o średnim standardzie wykończenia i o stanie technicznym średnim – do bieżącego remontu.

Suma oszacowania wynosi 173 590,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 192,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 17 359,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Karasiński


Image things

Piechanin, wielkopolskie

179 010 zł | Działka | 0.1053 ha.

  • cena: 179 010 zł
Image things

Czerniejewo, wielkopolskie

1 646 810 zł | Działka | 1.4971 ha.

  • cena: 1 646 810 zł
Image things

Gniezno, wielkopolskie

150 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 39,00 m2 | 4 piętro

  • cena: 150 000 zł
  • 3 846 za m2