Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Nowy Staw, pomorskie

51 450 zł | Mieszkanie | 46,40 m2

- 42 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 51 450 zł
 • Miasto: Nowy Staw
 • Powierzchnia: 46,40 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 1 109 zł
 • Ulica: Ogrodowa 10
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 6 860 zł
 • Numer oferty: 302163X707665749
 • Termin wpłaty wadium: 17-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Malborku

Przemysław Biernacki

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 14,  Nowy Dwór Gdański,   82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246 28 48 / fax. 55 246 28 48

Sygnatura: Km 1185/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1185/20 w dniu 18-10-2023 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Malborku I Wydział Cywilny, ul. Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja:


- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest x   położonego przy  ul. Ogrodowa 10/3, 82-230 Nowy Staw, dla którego Sąd Rejonowy w Malborku Wydział V Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Poczty Gdańskiej 19, Malbork, 82-200 Malbork)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 68 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 450,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 860,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Malborku ul. 17 Marca 3, 82-200  Malbork. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Żuławski Bank Spółdzielczy O/N.D.G. 80 8306 0003 0004 1003 3000 0010.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Przemysław Biernacki


Historyczne ceny

Image things

Nowy Staw, pomorskie

760 000 zł | Działka | 0.3067 ha.

 • cena: 760 000 zł
Image things

Nowy Staw, pomorskie

113 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,40 m2

 • cena: 113 250 zł
 • 2 161 za m2
Image things

Nowy Staw, pomorskie

93 603 zł | Działka | 0.1033 ha.

 • cena: 93 603 zł