Fałkowice, opolskie

185 831 zł | Dom | 139,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 185 831 zł
 • Miasto: Fałkowice
 • Powierzchnia: 139,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 337 zł
 • Ulica: 101a
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 27 875 zł
 • Numer oferty: 302160X707658723
 • Termin wpłaty wadium: 19-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Kluczborku

Grzegorz Błaut

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 1G,  Kluczbork,   46-200 Kluczbork

tel. 77 550 90 79 / fax. 

Sygnatura: Km 1998/19OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy SR w Kluczborku na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1998/19 w dniu 20-11-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy Skłodowskiej-Curie 15, 46-200 Kluczbork, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości, której  właścicielem jest Grzegorz Wąsiak  położonej przy  Fałkowice 101 A,Fałkowice,  46-034 Pokój, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. M. Skłodowskiej-Curie 15, Kluczbork, 46-200 Kluczbork)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 211 k.m.2 (RVI -grunty orne, B-tereny mieszkaniowe, Lz-RV-grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) o pow. 0,8700 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 139 m2 , budynkiem gospodarczym parterowym o pow. użytk.60 m2 oraz kompleksem czterech połączonych budynków o pow. zabudowy 465 m2. Budynek jest niezamieszkały, działka nie jest ogrodzona, od kilku lat nieużytkowana i opuszczona.

Suma oszacowania wynosi 278 746,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 185 830,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 27 874,60 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kluczborku ul. Skłodowskiej-Curie15, 46-200  Kluczbork. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Namysłowie 57889000010017277820000001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Grzegorz Błaut


Image things

Kędzierzyn-Koźle, opolskie

90 000 zł | Działka | 0.0397 ha.

 • cena: 90 000 zł
Image things

Brzeg, opolskie

192 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,40 m2 | 3 piętro

 • cena: 192 000 zł
 • 4 138 za m2
Image things

Namysłów, opolskie

131 000 zł | Działka | 0.138 ha.

 • cena: 131 000 zł