Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

106 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 18,51 m2 | 1 piętro

- 30 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 106 000 zł
 • Miasto: Bydgoszcz
 • Powierzchnia: 18,51 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 5 727 zł
 • Ulica: Gdańska 127
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 10 600 zł
 • Numer oferty: 302125X707576753
 • Termin wpłaty wadium: 27-09-2023 - Co to znaczy?

Opis

Opis ogłoszenia
Syndyk masy upadłości s
nieprowadzącej działalności gospodarczej
oferuje do sprzedaży:
prawo własności nieruchomości lokalowej – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w oficynie kamienicy wielorodzinnej przy ul. Gdańskiej 127 w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, za cenę nie niższą niż 106.000,00 zł (sto sześć tysięcy złotych)
Warunki sprzedaży:
• Nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
• Cena sprzedaży uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.
• Oferty pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej oraz wszelkimi dokumentami i oświadczeniami, wskazanymi w Regulaminie sprzedaży, należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na zakup lokalu ul. Gdańska” z dopiskiem „Nie otwierać” najpóźniej do dnia 27 września 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz.
• W celu zapoznania się ze stanem technicznym i fizycznym przedmiotu oferty, operatem szacunkowym oraz Regulaminem sprzedaży, należy uzgodnić termin pod numerem tel. +48 696 380 186 .
• Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 września 2023 r. o godz. 11:15 w biurze syndyka przy ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz

Historyczne ceny

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

405 000 zł | Działka | 0.2094 ha.

 • cena: 405 000 zł
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

2 200 000 zł | Działka | 1.1732 ha.

 • cena: 2 200 000 zł
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

60 574 zł | Mieszkanie | 51,00 m2 | 1 piętro

 • cena: 60 574 zł
 • 1 188 za m2