Bożenkowo, kujawsko-pomorskie

11 280 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 11 280 zł
 • Miasto: Bożenkowo
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 11 280 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 1 000 zł
 • Numer oferty: 302119X707562701
 • Termin wpłaty wadium: 06-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości s sprzeda 1/6 udziału w prawie własności składników budowlanych oraz roślinnych na terenie działki o numerze wewnętrznym 77 Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WIARUS” położonego na nieruchomości w woj. kujawsko- pomorskim, powiat bydgoski, gmina Osielsko, miejscowość Bożenkowo, działka nr 105.
Cena minimalna przedmiotu sprzedaży wynosi: 11.280,00 zł. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż cena minimalna.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu na sprzedaż części nakładów jest wpłacenie wadium w terminie wskazanym w ust. 6 pkt. III Regulaminu w wysokości 1.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia przez niego przedmiotu sprzedaży.
Wadium należy uiścić najpóźniej do dnia 6 października 2023r. roku, przy czym o potwierdzeniu dokonania wpłaty decyduje data wpływu na rachunek bankowy wskazany w pkt III.4 niniejszego Regulaminu.
Pisemne oferty pod rygorem ich zwrotu należy składać w języku polskim osobiście, przesyłką pocztową, listem poleconym albo przesyłką kurierską w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta na zakup udziałów A. Dzierkacz” w terminie do dnia 9 października 2023r. do godziny 13:30 na adres: Anna Szymańska – syndyk, ul. Towarowa 37 (III piętro, firma DGA S.A.), 61-896 Poznań.
Szczegółowe informacje można uzyskać drogą mailową bądź telefoniczną od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Regulamin wraz z opinią rzeczoznawcy znajduje się na stronie DGA Kancelaria S.A. w zakładce Postępowania (następnie zakładka Upadłości).

Image things

Jaguszewice, kujawsko-pomorskie

75 000 zł | Mieszkanie | 37,83 m2

 • cena: 75 000 zł
 • 1 983 za m2
Image things

Małe Pułkowo, kujawsko-pomorskie

57 000 zł | Działka | 1.0055 ha.

 • cena: 57 000 zł
Image things

Grochowiska Księże, kujawsko-pomorskie

44 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,30 m2 | 1 piętro

 • cena: 44 500 zł
 • 885 za m2