Lipce, dolnośląskie

462 000 zł | Dom | 140,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 462 000 zł
 • Miasto: Lipce
 • Powierzchnia: 140,50 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 3 288 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 302110X707541623
 • Termin wpłaty wadium: 04-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Ogłoszenie o sprzedaży:

Syndyk masy upadłości sw upadłości z siedzibą w Warszawie,

sprzeda z wolnej ręki, wchodzące w skład masy upadłości:

3) nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej w granicach działki nr 151/106 AM-1, o powierzchni 0,0940 ha obręb Lipce, gmina Miłkowice. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr LE1L/00107494 /5 (odłączonej z księgi wieczystej LE1L/00085147 /7) – za cenę nie niższą niż 462.000 zł.
– Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 76/19, nr KW i informacją że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Łaskawiec, , ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 04.10.2023 r. do godz. 14:00.

– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości i w wysokości określonych w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 4.10.2023 r.

– Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 5.10.2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Radcy Prawnego Anny Łaskawiec we Wrocławiu przy, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.

– Szczegółowe warunki sprzedaży, wysokość i zasady wpłacania wadium oraz termin otwarcia ofert określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym u syndyka.

Image things

Lipce, dolnośląskie

861 615 zł | Działka | 1.8508 ha.

 • cena: 861 615 zł