Alwernia, małopolskie

128 450 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 128 450 zł
 • Miasto: Alwernia
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 128 450 zł
 • Ulica: Relaks 14
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 12 845 zł
 • Numer oferty: 302093X707501809
 • Termin wpłaty wadium: 12-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Alwernia, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie, przy ulicy Relaks 14, składającej się z działki nr ewidencyjny 1897/2, o łącznej powierzchni 0,3160 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X.

Działka zabudowana została budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczonym.

Udział wchodzi w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt VIII GUp 698/20/S.

Cena wywoławcza 128 450,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

Oferty w języku polskim należy składać do dnia 13 października 2023r. (liczy się data wpływu) poprzez przesłanie listem poleconym/przesyłką kurierską na adres Kancelarii Notarialnej Magdaleny Pach ul. Urzędnicza nr 20/4, 30-051 Kraków, z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ! Konkurs ofert w postępowaniu sygn. akt VIII GUp 698/20/S – syndyk Joanna Jutrzenka Trzebiatowska.

Do oferty powinno zostać załączone potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 12 845,00 zł (dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank Polska SA o numerze 24 1090 2590 0000 0001 4696 0579.
Wadium należy uiścić najpóźniej do dnia 12 października 2023 r. W przypadku nie przyjęcia oferty wadium podlega zwrotowi.
Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą ofertę, zamyka konkurs bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź przeprowadza licytację, stosownie do pkt 2.8 Regulaminu.

Image things

Harbutowice, małopolskie

55 000 zł | Działka | 0.13 ha.

 • cena: 55 000 zł
Image things

Kęty, małopolskie

330 200 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,20 m2 | 4 piętro

 • cena: 330 200 zł
 • 5 485 za m2
Image things

Chrzanów, Osiedle Rospontowa

180 325 zł | Mieszkanie | 42,13 m2

 • cena: 180 325 zł
 • 4 280 za m2