Opole, opolskie

163 100 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 91,39 m2 | 1 piętro

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 163 100 zł
 • Miasto: Opole
 • Powierzchnia: 91,39 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 785 zł
 • Ulica: Józefa Walecki 9
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 16 310 zł
 • Numer oferty: 302090X707494783
 • Termin wpłaty wadium: 05-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej, obejmującej lokal mieszkalny nr 6, położony na I piętrze budynku, zlokalizowany przy ul. Józefa Walecki 9 w Opolu, jako przedmiot własności wraz z przynależnymi piwnicami nr 7 i 11 o pow. 5,57 m2 oraz udziałem 1637/10000 w prawie własności gruntu i wspólnych części budynku, położonego na tym gruncie. Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 91,39 m2.
Budynek jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Sprzedaż dotyczy ½ udziału w nieruchomości.

Cena nie mniejsza niż:
163 100,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysięcy sto złotych)
Wadium:
16 310,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych) należy wpłacić do 5 października 2023 r.
nr rachunku masy upadłości, na które należy przesłać wadium :
7.2. 1.6.0.0. 1.4.6.2. 1.0.8.7. 7.7.0.8. 6.0.0.0. 0.0.1.9.
(kropki proszę pominąć)
W przypadku wyboru oferty kwota wadium zostanie zaliczona do ceny nabycia.
W przypadku wyboru innej oferty lub odwołania przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na rachunek wpłacającego.
Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy przesyłać
w zapieczętowanych kopertach z opisem: Oferta zakupu udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Opolu, ul. Walecki 9 - OP1O GUp-s 259/2022 do dnia 5 października 2023 r., decyduje data doręczenia oferty na adres Syndyka:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Przemysław Langer
ul. Damrota 10/25, 45-064 Opole
Oferty powinny zawierać:
a. firmę i siedzibę (osoby fizyczne – imię, nazwisko i adres zamieszkania) oferenta;
b. proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia;
c. dowód wpłaty wadium na konto podane przez syndyka w ogłoszeniu;
d. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu
go bez zastrzeżeń

Image things

Opole, opolskie

631 800 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 121,70 m2 | 2 piętro

 • cena: 631 800 zł
 • 5 191 za m2
Image things

Opole, opolskie

324 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 45,83 m2 | 1 piętro

 • cena: 324 000 zł
 • 7 070 za m2
Image things

Opole, opolskie

583 200 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 122,42 m2 | 2 piętro

 • cena: 583 200 zł
 • 4 764 za m2