Kowary, dolnośląskie

333 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,40 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 333 500 zł
 • Miasto: Kowary
 • Powierzchnia: 62,40 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 5 345 zł
 • Ulica: Topolowa 3
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 50 000 zł
 • Numer oferty: 302049X707398761
 • Termin wpłaty wadium: 10-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE
o I (pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 18
( osiemnaście) położonego w wielolokalowym budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej
numer 3 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 490 ( obręb
0001, a.m. 10 ) o pow. 527 m2 ( pięćset dwadzieścia siedem metrów kwadratowych), który
odbędzie się w dniu 16 października 2023 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1 A.


Lokal mieszkalny nr 18 znajduje się na II ( drugiej ) kondygnacji nadziemnej I piętrze
budynku i składa się z 3 ( trzech ) pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej
powierzchni użytkowej 62,40m2 . Lokal posiada balkon

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej : 333.500,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści
trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
( Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ).
Wysokość wadium 50.000,00 zł ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:
Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu
notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020
2124 0000 8102 0011 0684.

Historyczne ceny

Image things

Wrocław, Krzyki

850 000 zł | Mieszkanie | 103,17 m2

 • cena: 850 000 zł
 • 8 239 za m2
Image things

Chobienia, dolnośląskie

63 800 zł | Działka | 0.1918 ha.

 • cena: 63 800 zł
Image things

Duchowo, dolnośląskie

88 000 zł | Działka | 0.3031 ha.

 • cena: 88 000 zł