Bystrzyca Kłodzka, dolnośląskie

219 600 zł | Mieszkanie | 60,40 m2

- 15 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

  • Cena: 219 600 zł
  • Miasto: Bystrzyca Kłodzka
  • Powierzchnia: 60,40 m2
  • Województwo: dolnośląskie
  • Cena za m2: 3 636 zł
  • Ulica: Osiedle Szkolne 17
  • Tryb sprzedaży: Syndyk
  • Wadium: 10 000 zł
  • Numer oferty: 302040X707377683
  • Termin wpłaty wadium: 02-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż działki i budynku usługowego wchodzącej w skład masy upadłości Patryka Czoków w upadłości (12.09.2023)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym s w upadłości (SW1W/GUp-s/277/2022) wrazili zgodę na sprzedaż nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 52/34 obręb 0002 o powierzchni 230m2 wraz z prawem własności do budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Na działce posadowiony jest 1-kondygnacyjny budynek usługowy o powierzchni użytkowej 60,24m2. Nieruchomość zlokalizowana jest w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Osiedle Szkole 17, województwo dolnośląskie (KW XXXX/XXXXXXXX/X), oszacowane na łączną kwotę 244.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 219.600,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI PATRYK CZOKÓW – PRZETARG DZIAŁKA” należy składać do dnia 02.10.2023 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.10.2023 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 37 1140 1140 0000 3653 8900 1170 z dopiskiem „Wadium - działka".

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego.syndykowie.pllub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

Historyczne ceny

Image things

Bystrzyca Kłodzka, dolnośląskie

147 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,48 m2 | 1 piętro

  • cena: 147 000 zł
  • 2 855 za m2