Jelenia Góra, dolnośląskie

256 073 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 256 073 zł
 • Miasto: Jelenia Góra
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 256 073 zł
 • Ulica: Tuwima 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 38 411 zł
 • Numer oferty: 302012X707312107
 • Termin wpłaty wadium: 06-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-11-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, sala 121, odbędzie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest x położonego pod adresem: Tuwima 4/2, 58-500 Jelenia Góra, dla którego SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 384 110,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 256 073,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 38 411,00 zł. Na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika: Bank Millennium 59 1160 2202 0000 0001 5747 5944.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po uzgodnieniu terminu z komornikiem), zaś operat szacunkowy tej nieruchomości na trzy dni przed licytacją znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (dni przyjęć we wtorki: 10-16 i czwartki: 10-14), a po tym terminie operat zostanie przekazany do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

195 000 zł | Mieszkanie | 50,30 m2

 • cena: 195 000 zł
 • 3 877 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

52 001 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 53,79 m2 | 4 piętro

 • cena: 52 001 zł
 • 967 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

91 817 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 78,70 m2 | 3 piętro

 • cena: 91 817 zł
 • 1 167 za m2