Krosno, podkarpackie

60 038 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,80 m2 | 1 piętro

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 60 038 zł
 • Miasto: Krosno
 • Powierzchnia: 36,80 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 1 631 zł
 • Ulica: Czajkowskiego 38
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 8 005 zł
 • Numer oferty: 301972X707218427
 • Termin wpłaty wadium: 20-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-11-2023 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, sala 304, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika:x położonego przy Czajkowskiego 38/22, 38-400 Krosno, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze BRAK KW.
Opis nieruchomości:
Przeznaczenie gospodarcze: Lokal mieszkalny. Udział 1/2 w lokalu mieszkalnym o numerze 22, zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym , usytuowanym przy ulicy Czajkowskiego 38 w Krośnie. Lokal nr 22 o pow.użytkowej 36,80m2 położony jest na I piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi (większy pokój został podzielony, a z jego mniejszej części wydzielono pomieszczenie kuchenne ścianą kartonowo gipsową), kuchni, przedpokoju, WC wraz z łazienką. Niewątpliwą zaletą lokalizacji jest położenie budynku niedaleko od ścisłego centrum miasta oraz dworca PKS i PKP. Niedogodnością może być bliskie sąsiedztwo trakcji kolejowej. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowane są: wielorodzinne bloki mieszkalne, sklepy, szkoła, poczta, przystanki MKS-u, place zabaw i zieleni dla dzieci. Lokal w dniu oględzin zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 80 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 037,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 8 005,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000. Kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400 Krosno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Image things

Bóbrka, podkarpackie

1 095 zł | Działka | 0.4 ha.

 • cena: 1 095 zł
Image things

Chorzelów, podkarpackie

39 225 zł | Działka | 0.0307 ha.

 • cena: 39 225 zł
Image things

Niewistka, podkarpackie

4 575 zł | Działka | 0.2829 ha.

 • cena: 4 575 zł