Turek, wielkopolskie

166 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,30 m2

- 30 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 166 500 zł
 • Miasto: Turek
 • Powierzchnia: 47,30 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 3 520 zł
 • Ulica: Kączkowskiego 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 22 200 zł
 • Numer oferty: 301889X707024041
 • Termin wpłaty wadium: 16-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Turku

Edyta Szymczak

Kancelaria Komornicza, Milewskiego 9,  Turek,   62-700 Turek

tel. 696482011 / fax. 

Sygnatura: KM 82/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 82/18 w dniu 17-11-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku z siedzibą przy Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, sala 21, odbędzie się pierwsza licytacja:


- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest dłużnik   położonego przy  Kączkowskiego 4/3, 62-700 Turek, dla którego Sąd Rejonowy w Turku   (adres: ul.  Legionów Polskich 4, Turek, 62-700 Turek)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Turek przy ul. Kączkowskiego 4/3, dla którego Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal mieszkalny nr 3 mieści się w budynku wielorodzinnym- 4- piętrowym, podpiwniczonym, położonym w Turku przy ul. Kączkowskiego 4. Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na parterze, bez balkonu. Lokal składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 47,30 m2 . Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną; centralnego ogrzewania z cieplika miejskiego, elektryczną oświetleniową i siły, domofon, wentylacji grawitacyjnej.
Budynek, w którym mieści się lokal położony jest w obrębie ewidencyjnym 0001, Turek A, na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 38/9 o powierzchni 1,0307 ha, należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej TĘCZA w Turku oraz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej numer XXXX/XXXXXXXX/X w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Turku.
Budynek nr 4 położony w Turku przy ul. Kączkowskiego zlokalizowany jest na osiedlu mieszkaniowym, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 222 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 166 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 22 200,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Turku ul. Legionów Polskich4, 62-700  Turek. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A 86 1020 2212 0000 5702 0352 8650.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Edyta Szymczak


Historyczne ceny

Image things

Turek, wielkopolskie

45 317 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 45 317 zł
 • 45 317 za m2