Zagórz, podkarpackie

56 743 zł | Dom | 70,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 56 743 zł
 • Miasto: Zagórz
 • Powierzchnia: 70,70 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 803 zł
 • Ulica: Pilsudskiego 126
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 8 512 zł
 • Numer oferty: 301858X706951439
 • Termin wpłaty wadium: 03-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Sanoku

Marzena Radziuk

Kancelaria Komornicza, Cerkiewna 7,  Sanok,   38-500 Sanok

tel. 134636821 / fax. 

Sygnatura: KM 282/20 (i inne)


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Kancelaria Komornika nr II podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 282/20 (i inne) w dniu: 06.10.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  Piłsudskiego 126, 38-540 Zagórz, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Kościuszki 5, Sanok, 38-500 Sanok)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Działka nr 820 o pow. 0,0201 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 70,70 m2.
Budynek mieszkalny w zasadniczej części pochodzi sprzed 1939 r., po II wojnie dobudowano część, w której mieści się wiatrołap, kuchnia i łazienka. Budynek jednokondygnacyjny, w niewielkiej części podpiwniczony (1 mała piwniczka z wejściem przez klapę w podłodze), strych nieużytkowy. Pomieszczenia: wiatrołap, przejściowa kuchnia, łazienka z wc, trzy pokoje, z tego jeden przejściowy, spiżarka, w której znajduje się wejście na strych. Do budynku dobudowana komórka wykonana z elementów drewnianych oraz płyt, która nie jest trwale połączona z gruntem. Budynek murowany. Ławy betonowe, ściany fundamentowe betonowe, ściany nadziemia murowane na zaprawie cementowo - wapiennej z cegły pełnej palonej, dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachą, a nad częścią budynku dobudowaną po wojnie - kryty eternitem falistym, część rynien i rur spustowych z blachy, lecz większości obróbek blacharskich brak, dwa kominy z cegły pełnej, z tego jeden otynkowany, schody zewnętrzne betonowe, wylewane na mokro, stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe o niskich walorach termoizolacyjnych, ściany zewnętrzne - tynk zwykły cementowo - wapienny bez ocieplenia, ściany wewnętrzne - tynk cementowo - wapienny kl.III, w łazience do wysokości k. 1,7 m położone są stare płytki ceramiczne, w kuchni na ścianach płytki ceramiczne nowego typu, podłogi i posadzki w pokojach drewniane, a w łazience stare płytki ceramiczne, w kuchni okładzina z płytek nowego typu, stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa, w części pomieszczeń zdemontowano skrzydła drzwiowe, drzwi z wiatrołapu do kuchni drewniane, szklone, drzwi wejściowe drewniane pełne, kaloryfery - panele grzewcze.
Instalacje: elektryczna, wodna - studnia kopana, kanalizacyjna - szambo własne (lecz działka jest uzbrojona w kanalizację gminną), cieplna - trzon kuchenny z podkową oraz piec kaflowy, w łazience zamontowany zbiornik na wodę oraz pompa do wody. Gazu brak.
Stan techniczny budynku jest zły, wymagany jest kompleksowy remont. W elementach budynku występują uszkodzenia i ubytki, a cechy i właściwości zastosowanych materiałów mają obniżoną klasę. Najmniejsze zużycie mają fundamenty, lecz ściany nadziemia są zawilgocone z uwagi na brak izolacji fundamentów. W budynku podłogi drewniane zniszczone, porozsychane, ściany z ubytkami, pęknięciami i odpadającym tynkiem. W miejscach gdzie biegną przewody kominowe ściany są zawilgocone i zagrzybione z powodu przeciekających kominów. Stolarka okienna jest zniszczona, nieszczelna, ma słabe parametry termoizolacyjne. Stolarka drzwiowa również zniszczona. Pokrycie dachowe zużyte zarówno technicznie jak i funkcjonalnie, pokrycie z eternitu, brak większości rynien i rur spustowych. W elewacji zewnętrznej miejscami tynk odpada lub jest popękany, elewacja wykazuje bardzo duże zużycie. Wykończenie budynku jest w niskim standardzie, z materiałów o niskiej jakości, aktualnie już w znacznej części przestarzałych (i niemodnych). Tylko kuchnia w ostatnim czasie była remontowane tzn. wykonano nową okładzinę ścian i podłóg płytkami ceramicznymi.
Działka nr 820 o pow. 0,0201 ha położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 892, ogrodzona - od strony ul. Piłsudskiego i od strony wschodniej są to ramy stalowe zawieszone na betonowych murowanych słupach, a na pozostałym obwodzie jest to zwykła siatka stalowa na stalowych słupkach. Jest furtka , lecz nie ma bramy wjazdowej. Od strony ul. Piłsudskiego znajduje się niewielki ogródek obsadzony tujami szmaragdowymi, prawie cały teren działki zajmuje budynek mieszkalny.
Nieruchomość ma atrakcyjną lokalizację w niewielkiej odległości od centrum miasta Zagórz nazywanego "bramą Bieszczadów", w ciągu zabudowy domów jednorodzinnych z okresu przed i powojennego. W niedalekiej odległości znajduje się pętla autobusowa, skąd m.inn. odbywa się komunikacja do pobliskich wiosek, do Sanoka i dalej.


Suma oszacowania wynosi 85 115,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 56 743,33 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 17:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 8 511,50 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 87 1600 1462 1874 5961 8000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  13.10.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Marzena Radziuk


Image things

Chotylub, podkarpackie

27 480 zł | Działka | 0.1583 ha.

 • cena: 27 480 zł
Image things

Dzielec, podkarpackie

3 850 zł | Działka | 0.0412 ha.

 • cena: 3 850 zł
Image things

Rzeszów, podkarpackie

28 000 zł | Garaż | 27,00 m2

 • cena: 28 000 zł
 • 1 037 za m2